Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát Là gì (Inflation-Adjusted Return)

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát trong tiếng Anh là Inflation-Adjusted Return. Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát cho thấy lợi tức của một khoản đầu tư sau khi loại bỏ các tác động của lạm phát.

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát
Khái niệm

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát trong tiếng Anh là Inflation-Adjusted Return.

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát là thước đo tỉ suất lợi nhuận có tính đến tỉ lệ lạm phát theo thời gian.

Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát cho thấy lợi tức của một khoản đầu tư sau khi loại bỏ các tác động của lạm phát.

Loại bỏ các tác động của lạm phát từ tỉ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư cho phép nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng thu nhập (Earning potential) thực sự của chứng khoán mà không bị ảnh hưởng bởi các ngoại tác lực lượng kinh tế.

 

Lợi nhuận đã điều chỉnh lạm phát là lợi nhuận mà doanh nghiệp có thể mong đợi thu được từ một khoản đầu tư cố định. Nó đã được tính toán bằng cách chia chi phí đầu tư cho lợi nhuận ước tính. Lợi nhuận mà một doanh nghiệp có thể mong đợi nhận được được gọi là lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát, đôi khi sẽ được gọi là ROI đã điều chỉnh lạm phát (Lợi tức đầu tư).

Đặc điểm của Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát
Còn được gọi là tỉ lệ lợi nhuận thực tế (Real rate of return), lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát có thể được sử dụng để so sánh các khoản đầu tư, đặc biệt là các khoản đầu tư xuyên quốc gia, vì tỉ lệ lạm phát của mỗi quốc gia cũng chiếm một phần trong tỉ suất lợi nhuận.

Nếu không điều chỉnh theo lạm phát, một nhà đầu tư có thể có được một bức tranh hoàn toàn khác với thực tế khi phân tích hiệu suất đầu tư. Do đó tính lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát là một cách tính thực tế hơn tính lợi nhuận đơn thuần.

Ví dụ, giả sử một khoản đầu tư trái phiếu được báo cáo là đã kiếm được 2% trong năm trước, nhưng lạm phát năm trước là 2,5%. Về cơ bản, điều này có nghĩa là đầu tư không theo kịp lạm phát và nhà đầu tư thực sự đã mất 0,5% khoản đầu tư của mình.

Một ví dụ khác, giả sử một cổ phiếu có tỉ suất lợi nhuận là 12% vào năm ngoái và lạm phát là 3%. Uớc tính gần đúng về tỉ lệ lợi nhuận thực tế là 9%.

Công thức tính Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát

Tỉ suất lợi nhuận được điều chỉnh theo lạm phát (Inflation-Adjusted Return) là gì? Công thức tính và ví dụ 

Công Thức Tỉ suất lợi nhuận được điều chỉnh theo công thức


Ví dụ về tính toán
Giả sử một nhà đầu tư mua một cổ phiếu vào ngày 1 tháng 1 của một năm nhất định với giá $75.000. Vào cuối năm, vào ngày 31/12, nhà đầu tư bán cổ phiếu với giá $90.000.

Trong suốt năm, nhà đầu tư đã nhận được $2.500 tiền cổ tức. Vào đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 700. Vào ngày 31/12, CPI đã ở mức 721.

Bước 1: Tính toán tỉ suất lợi nhuận:

Tỉ suất lợi nhuận = ($90.000 - $75.000 + $2.500) / $75.000 = 23.3%

Bước 2: Tính toán tỉ lệ lạm phát trong năm:

Tỉ lệ lạm phát = (721 – 700)/700 = 3%.

Bước 3: Tính lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát:

Tỉ suất lợi nhuận được điều chỉnh theo lạm phát (Inflation-Adjusted Return) là gì? Công thức tính và ví dụ 

 

Tỉ suất lợi nhuận được điều chỉnh theo lạm phát

 

Vì tỉ lệ lạm phát và tỉ suất lợi nhuận đã được tính toán phức tạp nên cần sử dụng công thức ở bước 3.

Nếu một nhà đầu tư chỉ cần ước tính bằng cách lấy 23.3% trừ đi 3%, thì lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát là 20,3%, chênh lệch 0,6% so với tính toán 19.7% là quá cao.

Sử dụng Tỉ suất lợi nhuận danh nghĩa và Lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát như một công cụ
Sử dụng lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát thường là một ý tưởng tốt bởi vì tính thực tế của nó.

Tập trung vào cách các khoản đầu tư được thực hiện trong thời gian dài hơn thường có thể đưa ra một bức tranh tốt hơn khi nói về hiệu suất trong quá khứ của khoản đầu tư đó thay vì một cái nhìn về hiệu suất đầu từ hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng.

Nhưng có một lí do chính đáng tại sao tỉ suất lợi nhuận danh nghĩa hoạt động tốt hơn so lợi nhuận điều chỉnh theo lạm phát.

Tỉ suất lợi nhuận danh nghĩa (Nominal return) tỉ suất lợi nhuận trước thuế, phí đầu tư hoặc tỉ lệ lạm phát. Hầu hết mọi người sẽ muốn biết được tỉ suất lợi nhuận của một khoản đầu tư trong hiện tại so với triển vọng tương lai, hơn là biết được hiệu suất trong quá khứ.

Tóm lại, tỉ suất lợi nhuận của khoản đầu tư được điều chỉnh theo lạm phát 05 năm trước cũng không phải là vấn đề cho một người muốn đầu tư vào khoản đó vào tương lai.


Tin tức liên quan

Đại hội đồng cổ đông Là Gì (General Meeting of Shareholders)
Đại hội đồng cổ đông Là Gì (General Meeting of Shareholders)

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần gồm các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. 
Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp (Establishment costs) Là Gì? Các Yếu Tố
Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp (Establishment costs) Là Gì? Các Yếu Tố

Các doanh nghiệp có đủ hình dạng và quy mô. Và chi phí rất khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm và quy mô công ty của bạn. Nhưng bất kể bạn đang ở trong ngành nào, hiểu rõ chi phí của bạn là rất quan trọng để thành công.
Lãng Phí Tồn Kho Là Gì(Waste Of Inventory)? Nguy Cơ Tiềm Ẩn
Lãng Phí Tồn Kho Là Gì(Waste Of Inventory)? Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Lãng phí tồn kho trong tiếng Anh gọi là: Waste of Inventory. Lãng phí tồn kho là những lãng phí phát sinh từ hàng tồn kho chưa được xử lí. Bao gồm lãng phí do lưu trữ, lãng phí vốn gắn liền với hàng tồn kho chưa được xử lí, lãng phí do vận chuyển hàng tồn kho, container được sử dụng để chứa hàng tồn kho, chiếu sáng không gian lưu trữ,
Ý định mua hàng là gì [Purchase Intent]?đo lường và các hình thức
Ý định mua hàng là gì [Purchase Intent]?đo lường và các hình thức

Ý định mua hàng (tiếng Anh: Purchase Intent) là xác suất mà khách hàng sẽ mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Mua là từ mạnh mẽ trong quảng cáo, đặc biệt là quảng bá sản phẩm. Và đó là một động lực mạnh mẽ tại sao chất lượng sản phẩm phải gây ấn tượng với khách hàng và thu thập nhiều giá trị hơn từ thời gian và công sức của họ.  
Marketing Xuất Khẩu (Export marketing) Là gì? Đặc Điểm Nội Bật
Marketing Xuất Khẩu (Export marketing) Là gì? Đặc Điểm Nội Bật

- Nói cách khác, marketing xuất khẩu thực chất chỉ là sự vận dụng, mở rộng của marketing nói chung trong điều kiện không phải trên thị trường nội địa mà là ở thị trường nước ngoài.
Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) là gì? Hậu quả
Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) là gì? Hậu quả

Kinh tế học tuyến tính là một lý thuyết kinh tế trong đó số lượng tiền được tạo ra hoặc chuyển giao trong một nền kinh tế tại bất kỳ thời điểm nào chỉ là kết quả của hai yếu tố, đó là "cung" và "cầu".
Chi phí trực tiếp (Direct Cost) là gì? Các Đặc điểm và Định Nghĩa
Chi phí trực tiếp (Direct Cost) là gì? Các Đặc điểm và Định Nghĩa

Chi phí Trực tiếp là một loại mô hình chi phí được sử dụng trong ngành sản xuất. Nó là một mô hình kế toán tính toán chi phí trực tiếp của hàng hóa được sản xuất. Nó bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, lao động và chi phí chung.  
Tăng giá ẩn (Hidden price rise) là gì? Bản chất và đặc trưng của tăng giá ẩn
Tăng giá ẩn (Hidden price rise) là gì? Bản chất và đặc trưng của tăng giá ẩn

Tăng giá ẩn là việc giảm chất lượng hay số lượng/khối lượng sản phẩm cung ứng trong khi giá sản phẩm không đổi. Chẳng hạn công ty bánh kẹo có thể giảm trọng lượng các thanh sô cô la hay pha thêm phụ gia mà không giảm giá bán.
Phương thức sản xuất (Manufacturing Production) là gì? Phân loại từng nhóm
Phương thức sản xuất (Manufacturing Production) là gì? Phân loại từng nhóm

Phương thức sản xuất (tiếng Anh: Manufacturing Production) đề cập đến phương pháp làm thế nào để chế tạo và sản xuất hàng hóa hiệu quả nhất để bán, từ những nguyên vật liệu.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?
Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (tiếng Anh: Sustainable production and consumption) là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn.
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng của một công ty là thước đo giá trị tài sản của công ty đó. Nó được sử dụng để xác định công ty có thể kiếm được bao nhiêu từ tài sản của mình, cũng như chi phí để mua chúng.
Nhựa PP (Polypropylene) là gì?Ứng dụng của nhựa PP
Nhựa PP (Polypropylene) là gì?Ứng dụng của nhựa PP

Nhựa PP (Polypropylene) là gì? Nhựa PP còn được gọi là polypropene , là một polyme nhiệt dẻo được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó được sản xuất thông qua quá trình trùng hợp monome propen.
Phong cách lãnh đạo đạo đức là gì?Sự khác biệt và các yếu tố ảnh hưởng
Phong cách lãnh đạo đạo đức là gì?Sự khác biệt và các yếu tố ảnh hưởng

Một nhà lãnh đạo có đạo đức là người giàu lương tâm và là nhà quản trị có đạo đức. người có khả năng lãnh đạo một nhóm theo cách cho phép họ đạt được mục tiêu, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn cao nhất có thể về tính chính trực và trung thực.
Tự do hoá tỷ giá hối đoái (Exchange Rate Liberalization)là gì?Điều Kiện Thực hiện
Tự do hoá tỷ giá hối đoái (Exchange Rate Liberalization)là gì?Điều Kiện Thực hiện

Tự do hoá tỷ giá hối đoái (tiếng Anh: Exchange Rate Liberalization) là để cho diễn biến tỷ giá hối đoái trên thị trường biến động dưới tác động của quan hệ cung cầu là chủ yếu, cơ quan quản lí Nhà nước tránh sự can thiệp trực tiếp và thái quá.
Kê khai Thuế là gì (Tax Declaration)? Định Nghĩa
Kê khai Thuế là gì (Tax Declaration)? Định Nghĩa

Kê khai thuế trong tiếng Anh được gọi là Tax Declaration. Kê khai thuế là việc người nộp thuế trình bày các số liệu, hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ thuế của người nộp thuế cho cơ quan quản lí thuế.
Mô hình SCAMPER là gì? Ý Tưởng Kinh Doanh
Mô hình SCAMPER là gì? Ý Tưởng Kinh Doanh

Mô hình SCAMPER là kĩ năng tư duy tổng hợp do Michael Mikalko sáng tạo nên, là công cụ tư duy khá hiệu quả trong việc tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới. 
Môi trường truyền thông (Media environment) là gì? Định Nghĩa
Môi trường truyền thông (Media environment) là gì? Định Nghĩa

Trong quá trình truyền thông, các nhà truyền thông cần lưu ý đến các yếu tố tâm lí - xã hội, vì các yếu tố này tác động, chi phối rất lớn đến năng lực và hiệu quả truyền thông.
Qui Trình Bán Hàng là gì(Sales Pipeline)?Các Bước Qui Trình
Qui Trình Bán Hàng là gì(Sales Pipeline)?Các Bước Qui Trình

Qui trình bán hàng là một chuỗi các hành động cụ thể, trực quan mà một đại diện bán hàng cần phải thực hiện trong quá trình mua hàng để chuyển một đối tượng từ dạng tiềm năng sang khách hàng. 
Quản Trị Hàng Tồn kho Là Gì(Inventory management)? Lợi ích Và Mục Tiêu
Quản Trị Hàng Tồn kho Là Gì(Inventory management)? Lợi ích Và Mục Tiêu

Quản trị hàng tồn kho trong tiếng Anh là Inventory management. Quản trị hàng tồn kho là một phương pháp lên kế hoạch để xác định khi nào thì đặt hàng và lượng đặt hàng là bao nhiêu để chi phí cho việc đặt hàng và chi phí lưu kho được hiệu quả tối ưu mà không làm sản xuất bị gián đoạn.
An ninh mạng là gì (Cybersecurity)? Đặc điểm, Bản chất và Các yếu tố
An ninh mạng là gì (Cybersecurity)? Đặc điểm, Bản chất và Các yếu tố

An ninh mạng chủ yếu được sử dụng để bảo vệ thông tin máy tính và các chương trình của tổ chức khỏi bất kỳ loại tấn công nguy hiểm nào. Các nhân viên, khách hàng hoặc thành viên thường không biết rằng máy tính của họ có một hoặc nhiều lỗ hổng bảo mật. Tin tặc có thể đánh chặn dữ liệu trong khi chúng không mã hóa nó đúng cách.
Nhựa PBT là gì (Polybutylene Terephthalate)?Ưu điểm và Nhược điểm
Nhựa PBT là gì (Polybutylene Terephthalate)?Ưu điểm và Nhược điểm

Nhựa PBT (Polybutylene Terephthalate) là gì? Nhựa PBT là một vật liệu nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật bán kết tinh. Nó có tính chất và thành phần tương tự như polyethylene terephthalate (PET). Nó là một thành viên của họ polyester polymer.
Phương Pháp Suy Nghiệm Là gì (Heuristic method)? Ưu Điểm Và Các Hạn Chế
Phương Pháp Suy Nghiệm Là gì (Heuristic method)? Ưu Điểm Và Các Hạn Chế

Phương pháp suy nghiệm (tiếng Anh: Heuristic method) là phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng những biện pháp nhanh chóng để tạo ra các giải pháp đủ tốt trong một khung thời gian hoặc thời hạn giới hạn.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn