Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh là gì?(Adjusted Gross Margin)

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh (tiếng Anh: Adjusted Gross Margin) là tỉ suất lợi nhuận gộp đã trừ đi chi phí bảo tồn hàng tồn kho, để xác định lợi nhuận của sản phẩm, dòng sản phẩm hoặc của một công ty.

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh

Khái niệm

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh trong tiếng Anh là Adjusted Gross Margin.

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh là tỉ suất lợi nhuận gộp đã trừ đi chi phí bảo tồn hàng tồn kho, để xác định lợi nhuận của sản phẩm, dòng sản phẩm hoặc của một công ty.

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh bao gồm chi phí bảo tồn hàng tồn kho, trong khi tính toán tỉ suất lợi nhuận gộp (chưa điều chỉnh) thì không xét đến chi phí này.

Do đó, tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh cung cấp cái nhìn chính xác hơn về lợi nhuận của sản phẩm so với biên lợi nhuận gộp, bởi vì biên lợi nhuận gộp điều chỉnh tính thêm chi phí ngoài phương trình, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

Mô tả tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh và tác động của nó đến hoạt động tài chính của công ty bạn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp được điều chỉnh là kết quả của việc cộng các chi phí trở lại vào doanh thu và khấu trừ khấu hao khỏi doanh thu. Đây là một con số rất quan trọng đối với các công ty trong nền kinh tế. Bởi vì nó cho biết bạn có thể tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng của chúng tôi một cách hiệu quả như thế nào và bạn có thể cải thiện doanh số bán hàng của mình nếu bạn sử dụng các chiến lược tiếp thị hiệu quả hơn.

Tỷ suất lợi nhuận gộp là một trong những số liệu quan trọng để đo lường khả năng sinh lời. Khi hạch toán chi phí liên quan đến khách hàng và một số chi phí khác, chúng có thể được quy đổi thành tỷ lệ phần trăm bằng cách chia chúng cho tổng doanh thu.

Chúng ta đều biết rằng tỷ suất lợi nhuận liên quan chặt chẽ đến lợi nhuận. Một công ty có tỷ suất lợi nhuận cao sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với công ty có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. Tuy nhiên, các công ty thường khó có được tỷ suất lợi nhuận cao đó mà không có tỷ suất lợi nhuận gộp trung bình trong cùng một phạm vi hoặc cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

 

Tại sao các số liệu về tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh lại quan trọng?

Tỷ suất lợi nhuận gộp được sử dụng khi bạn muốn ước tính lợi nhuận trên mỗi đơn vị bán được - tức là bạn kiếm được bao nhiêu tiền từ mỗi lần bán hàng và liệu nó có sinh lời nhiều hơn so với việc bạn bán sách hay đồ chơi bằng nhựa hay không. Con số này thể hiện chi phí và doanh thu của doanh nghiệp bạn tại một thời điểm cụ thể

Ví dụ, hai sản phẩm có thể có tỉ suất lợi nhuận gộp là 25% giống nhau. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm có thể có chi phí bảo tồn hàng tồn kho liên quan khác nhau. Một sản phẩm có thể tốn phí vận chuyển nhiều hơn hoặc mang mức thuế cao hơn, dễ bị mất cắp hoặc cần làm lạnh.

Khi tính đến chi phí bảo tồn hàng tồn kho, hai sản phẩm có thể cho thấy tỉ suất lợi nhuận khác nhau đáng kể. Phân tích tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh có thể giúp xác định các sản phẩm và dòng sản phẩm kém hiệu quả.

Chi phí bảo tồn hàng tồn kho bao gồm nhận và chuyển hàng tồn kho, bảo hiểm và thuế, tiền thuê kho và thuê các tiện ích, và chi phí cơ hội. 

Đối với các công ty có hàng tồn kho lớn hoặc phát sinh chi phí tồn kho cao, tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh là một thước đo lợi nhuận tốt hơn do chi phí bảo tồn hàng tồn kho thường không được tính vào.

Khi tính đến chi phí bảo tồn hàng tồn kho, tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh có thể giảm đáng kể so với biên lợi nhuận gộp chưa được điều chỉnh. Chi phí tồn kho thường chiếm trong khoảng từ 20% đến 30% chi phí để mua hàng tồn kho, nhưng khác nhau dựa trên ngành và qui mô của doanh nghiệp.

ty loi suat gop điều chỉnh

 

Ví dụ Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh

Ví dụ, nếu lợi nhuận gộp trong một năm tài chính của một công ty là 1,5 triệu USD và doanh thu là 6 triệu USD. Đồng thời, công ty có chi phí bảo tồn hàng tồn kho chiếm 20% và giá trị hàng tồn kho trung bình hàng năm là 1 triệu USD, khi đó chi phí bảo tồn hàng tồn kho hàng năm sẽ là $1.000.000 * 20% = $200.000.

Tỉ suất lợi nhuận = $1.500.000 / $6.000.000 = 25%

Tỉ suất lợi nhuận gộp điều chỉnh = ($1.500.000 - $200.000) / $6.000.000=21.67%.

 

(Theo Lawinsider)


(*) Xem thêm

Sản phẩm liên quan


Bình luận
  • Đánh giá của bạn