Chi phí trực tiếp (Direct Cost) là gì? Các Đặc điểm và Định Nghĩa

Chi phí Trực tiếp là một loại mô hình chi phí được sử dụng trong ngành sản xuất. Nó là một mô hình kế toán tính toán chi phí trực tiếp của hàng hóa được sản xuất. Nó bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, lao động và chi phí chung.
 

Chi phí trực tiếp trong tiếng Anh là Direct Cost.

Chi phí trực tiếp là một chi phí được gắn trực tiếp với việc sản xuất một hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể. 

Chi phí trực tiếp là các đối tượng chi phí như chi phí của một dịch vụ, sản phẩm hoặc một bộ phận. 

Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp là hai loại chi phí chính mà mỗi công ty phải chịu. 

Chi phí trực tiếp thường là chi phí biến đổi hay có nghĩa là chúng dao động với các mức sản xuất khác nhau như chi phí hàng tồn kho. 

Các chi phí như chi phí gián tiếp khó phân bổ hơn cho một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể như chi phí khấu hao và chi phí quản lí. 

Chi phí trực tiếp (Direct Cost) là gì? Các Đặc điểm và Định Nghĩa 700w, chi phi truc tiep la gi cac dac diem

Đặc điểm Chi phí trực tiếp 

- Chi phí Trực tiếp được tính trên cơ sở tổng doanh thu do khách hàng tạo ra và các đơn hàng đã đặt.

- Nó có thể được tính toán bằng nhiều số liệu như giá trị đơn hàng trung bình, phần trăm đã bán hoặc số lượng mặt hàng đã bán.

- Nó đủ linh hoạt để áp dụng cho bất kỳ mô hình kinh doanh hoặc ngành nghề nào.

- Có nhiều loại Chi phí Trực tiếp khác nhau như chi phí cố định, chi phí biến đổi và chi phí cận biên.

Mặc dù chi phí trực tiếp thường là chi phí biến đổi, nhưng chúng cũng có thể là chi phí cố định. Ví dụ như tiền thuê một nhà máy có thể được gắn trực tiếp lên cơ sở sản xuất một hàng hóa nhất định. 

Thông thường, tiền thuê sẽ được coi là chi phí chung (Overhead Cost), tuy nhiên, các công ty có thể gắn tiền thuê là chi phí cố định cho các đơn vị sản xuất cho một cơ sở vật chất cụ thể.     

Ví dụ về Chi phí trực tiếp 

Bất kì chi phí nào liên quan đến việc sản xuất hàng hóa, ngay cả khi đó chỉ là một phần chi phí được phân bổ cho cơ sở sản xuất, được gọi là chi phí trực tiếp. Một số ví dụ về chi phí trực tiếp là:   

 - Chi phí lao động trực tiếp

 - Chi phí nguyên liệu trực tiếp 

 - Chi phí sản xuất vật tư 

 - Chi phí tiền lương cho nhân viên sản xuất 

 - Chi phí cho việc tiêu thụ nhiên liệu hoặc năng lượng 

Do chi phí trực tiếp có thể được xác định cho một sản phẩm cụ thể, chi phí trực tiếp không cần phải được phân bổ cho một sản phẩm, bộ phận hoặc các đối tượng chi phí khác.

Chi phí trực tiếp thường phù hợp hơn với việc liệt kê từng chi phí riêng còn các mục không phải là chi phí trực tiếp thường được gộp lại và phân bổ dựa trên cho các sản phẩm, bộ phận hay mục chi phí.    

Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp là hai loại chi phí chính liên quan đến sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Chi phí trực tiếp bắt nguồn trực tiếp từ việc sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ, còn chi phí gián tiếp thì không.   

Chi phí cố định và Chi phí biến đổi 

Chi phí trực tiếp không phải lúc nào cũng là chi phí cố định, vì chi phí sản xuất một đơn vị sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào số lượng được sản xuất. 

Ví dụ về chi phí trực tiếp là chi phí cố định là tiền lương cho giám sát viên làm việc trong một dự án cụ thể. Chi phí này có thể được qui trực tiếp cho dự án và là một số tiền cố định. 

Các vật liệu được sử dụng để tạo ra sản phẩm, như gỗ hay xăng là chi phí trực tiếp nhưng không không phải là một khoản chi phí cố định. 

Sự khác biệt này là do số tiền lương của người giám sát được biết trước, trong khi lượng đơn vị sản phẩm được sản xuất thay đổi phụ thuộc vào doanh số.   

Các biện pháp Định giá hàng tồn kho 

Sử dụng chi phí trực tiếp đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí chặt chẽ việc định giá hàng tồn kho khi hàng tồn kho được mua với số tiền khác nhau. 

Ví Dụ Dễ Hiểu

Chi phí của một thành phần thiết yếu để sản xuất một mặt hàng có thể thay đổi theo thời gian. Giá của thành phần thiết yếu phải được qui là chi phí trực tiếp để sản xuất mặt hàng ngay khi mặt hàng đang được sản xuất.   

Giả sử một công ty đang xây dựng một căn nhà đã mua bộ cửa sổ phòng khách với giá 500$ và bộ cửa sổ phòng ngủ với giá 600$. 

Nếu công ty chỉ lắp bộ cửa sổ vào phòng khách căn nhà do phần này đã hoàn thành và cất bộ cửa sổ còn lại vào kho, nó sẽ được xem là hàng tồn kho. Trong trường hợp này cần áp dụng một hệ thống định giá kế toán nhất quán.   

 - FIFO ấn định chi phí mua hàng tồn kho dựa trên những mặt hàng nào được mua hay được nhập trước tiên.

 - Ngược lại, LIFO xác định giá trị chi phí hàng tồn kho dựa trên hàng hóa cuối cùng được mua hay được thêm vào kho

-  Chi phí Trực tiếp là một số liệu đo lường chi phí của một đơn đặt hàng. Nó có thể được sử dụng để tính toán chi phí cho mỗi đơn đặt hàng và tối ưu hóa doanh số bán hàng.

 


Tin tức liên quan

Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator - +DI) là gì? Giải Thích
Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator - +DI) là gì? Giải Thích

Chỉ báo định hướng dương (tiếng Anh: Positive Directional Indicator - +DI) là một thành phần của chỉ báo định hướng trung bình (ADX), được sử dụng để đo lường sự hiện diện của một xu hướng tăng giá. Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định xu hướng tăng và giảm và nó có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. + DI được tính bằng cách lấy giá trừ đi đường trung bình, trong khi -DI được tính bằng cách trừ giá cho đường trung bình.
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng của một công ty là thước đo giá trị tài sản của công ty đó. Nó được sử dụng để xác định công ty có thể kiếm được bao nhiêu từ tài sản của mình, cũng như chi phí để mua chúng.
Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?
Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (tiếng Anh: Sustainable production and consumption) là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn.
Lãng Phí Tồn Kho Là Gì(Waste Of Inventory)? Nguy Cơ Tiềm Ẩn
Lãng Phí Tồn Kho Là Gì(Waste Of Inventory)? Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Lãng phí tồn kho trong tiếng Anh gọi là: Waste of Inventory. Lãng phí tồn kho là những lãng phí phát sinh từ hàng tồn kho chưa được xử lí. Bao gồm lãng phí do lưu trữ, lãng phí vốn gắn liền với hàng tồn kho chưa được xử lí
Quản Trị Hàng Tồn kho Là Gì(Inventory management)? Lợi ích Và Mục Tiêu
Quản Trị Hàng Tồn kho Là Gì(Inventory management)? Lợi ích Và Mục Tiêu

Quản trị hàng tồn kho trong tiếng Anh là Inventory management. Quản trị hàng tồn kho là một phương pháp lên kế hoạch để xác định khi nào thì đặt hàng và lượng đặt hàng là bao nhiêu để chi phí cho việc đặt hàng và chi phí lưu kho được hiệu quả tối ưu mà không làm sản xuất bị gián đoạn.
Phương thức sản xuất (Manufacturing Production) là gì? Phân loại từng nhóm
Phương thức sản xuất (Manufacturing Production) là gì? Phân loại từng nhóm

Phương thức sản xuất (tiếng Anh: Manufacturing Production) đề cập đến phương pháp làm thế nào để chế tạo và sản xuất hàng hóa hiệu quả nhất để bán, từ những nguyên vật liệu.
Nhựa PP (Polypropylene) là gì?Ứng dụng của nhựa PP
Nhựa PP (Polypropylene) là gì?Ứng dụng của nhựa PP

Nhựa PP (Polypropylene) là gì? Nhựa PP còn được gọi là polypropene , là một polyme nhiệt dẻo được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó được sản xuất thông qua quá trình trùng hợp monome propen.
Đại hội đồng cổ đông Là Gì (General Meeting of Shareholders)
Đại hội đồng cổ đông Là Gì (General Meeting of Shareholders)

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần gồm các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. 
Tự do hoá tỷ giá hối đoái (Exchange Rate Liberalization)là gì?Điều Kiện Thực hiện
Tự do hoá tỷ giá hối đoái (Exchange Rate Liberalization)là gì?Điều Kiện Thực hiện

Tự do hoá tỷ giá hối đoái (tiếng Anh: Exchange Rate Liberalization) là để cho diễn biến tỷ giá hối đoái trên thị trường biến động dưới tác động của quan hệ cung cầu là chủ yếu, cơ quan quản lí Nhà nước tránh sự can thiệp trực tiếp và thái quá.
Phương Pháp Suy Nghiệm Là gì (Heuristic method)? Ưu Điểm Và Các Hạn Chế
Phương Pháp Suy Nghiệm Là gì (Heuristic method)? Ưu Điểm Và Các Hạn Chế

Phương pháp suy nghiệm (tiếng Anh: Heuristic method) là phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng những biện pháp nhanh chóng để tạo ra các giải pháp đủ tốt trong một khung thời gian hoặc thời hạn giới hạn.
Môi trường truyền thông (Media environment) là gì? Định Nghĩa
Môi trường truyền thông (Media environment) là gì? Định Nghĩa

Trong quá trình truyền thông, các nhà truyền thông cần lưu ý đến các yếu tố tâm lí - xã hội, vì các yếu tố này tác động, chi phối rất lớn đến năng lực và hiệu quả truyền thông.
Marketing Xuất Khẩu (Export marketing) Là gì? Đặc Điểm Nội Bật
Marketing Xuất Khẩu (Export marketing) Là gì? Đặc Điểm Nội Bật

- Nói cách khác, marketing xuất khẩu thực chất chỉ là sự vận dụng, mở rộng của marketing nói chung trong điều kiện không phải trên thị trường nội địa mà là ở thị trường nước ngoài.
Mô hình SCAMPER là gì? Ý Tưởng Kinh Doanh
Mô hình SCAMPER là gì? Ý Tưởng Kinh Doanh

Mô hình SCAMPER là kĩ năng tư duy tổng hợp do Michael Mikalko sáng tạo nên, là công cụ tư duy khá hiệu quả trong việc tìm kiếm các ý tưởng kinh doanh mới. 
Nhựa PBT là gì (Polybutylene Terephthalate)?Ưu điểm và Nhược điểm
Nhựa PBT là gì (Polybutylene Terephthalate)?Ưu điểm và Nhược điểm

Nhựa PBT (Polybutylene Terephthalate) là gì? Nhựa PBT là một vật liệu nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật bán kết tinh. Nó có tính chất và thành phần tương tự như polyethylene terephthalate (PET). Nó là một thành viên của họ polyester polymer.
Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp (Establishment costs) Là Gì? Các Yếu Tố
Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp (Establishment costs) Là Gì? Các Yếu Tố

Các doanh nghiệp có đủ hình dạng và quy mô. Và chi phí rất khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm và quy mô công ty của bạn. Nhưng bất kể bạn đang ở trong ngành nào, hiểu rõ chi phí của bạn là rất quan trọng để thành công.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn