Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator - +DI) là gì? Giải Thích

Chỉ báo định hướng dương (tiếng Anh: Positive Directional Indicator - +DI) là một thành phần của chỉ báo định hướng trung bình (ADX), được sử dụng để đo lường sự hiện diện của một xu hướng tăng giá.

Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định xu hướng tăng và giảm và nó có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào. + DI được tính bằng cách lấy giá trừ đi đường trung bình, trong khi -DI được tính bằng cách trừ giá cho đường trung bình.


Giá trị -DI luôn âm, trong khi giá trị + DI luôn dương. Khi cả hai chỉ báo đều có giá trị bằng 0, điều đó có nghĩa là không có xu hướng nào theo cả hai hướng.

Chỉ báo định hướng dương

Định Nghĩa Chung

Chỉ báo định hướng dương hay chỉ báo định hướng tăng, chỉ báo +DI trong tiếng Anh là Positive Directional Indicator

Chỉ báo có thể được sử dụng để xác định xu hướng tăng và giảm và nó có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào.

Chỉ báo định hướng dương (+DI) là một thành phần của chỉ báo định hướng trung bình (ADX), được sử dụng để đo lường sự hiện diện của một xu hướng tăng giá.

Khi đường chỉ báo định hướng dương (+DI) dốc lên, đó là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang mạnh hơn xu hướng giảm giá.  Chỉ báo +DI gần như luôn được vẽ cùng với Chỉ báo định hướng âm (-DI)


Công thức tính chỉ báo định hướng dương (+ DI) là:

Trong đó: 

- S +DM là chỉ báo chuyển động định hướng tăng (+DM) 

- ATR là chỉ báo ATR.


- +DM = Đỉnh giá hiện tại Đỉnh giá kế trước.      

- C +DM là +DM hiện hành.

-  ATR là chỉ báo ATR (phạm vi giao dịch thực tế trung bình).    


Ý nghĩa của Chỉ báo định hướng dương 

Nhà giao dịch thường sẽ theo dõi vị trí của đường chỉ báo định hướng dương (+ DI) so với chỉ báo định hướng giảm (-DI). Khi +DI lớn hơn -DI, được cho là xu hướng tăng. Do đó, khi +DI vượt qua -DI, nó báo hiệu tiềm năng cho một xu hướng tăng giá mới.   

Khi -DI ở trên +DI giá đang trong xu hướng giảm. Khi -DI vượt lên trên +DI, nó có thể báo hiệu sự bắt đầu của một xu hướng giảm giá.     

Khi kết hợp +DI và -DI, thì được gọi là chỉ báo chuyển động định hướng (DMI). Hệ thống phân tích giao dịch này có thể được nâng cao bằng cách bổ sung thêm chỉ báo định hướng trung bình (ADX).   

ADX cho thấy sức mạnh của một xu hướng, một xu hướng mạnh có thể quan sát rõ khi chỉ ADX lớn hơn 20, đặc biệt là 25.   

Theo cách này, tất cả các đường đều có thể được sử dụng cùng nhau. Khi ADX trên 20 và +DI ở trên (hoặc giao) -DI thì nên ưu tiên các giao dịch mua. Khi ADX trên 20 và -DI ở trên (hoặc giao) +DI thì nên ưu tiên các giao dịch bán.   

Sự khác biệt giữa Chỉ báo định hướng dương (+ DI) và Đường trung bình trượt

Chỉ báo định hướng dương (+ DI) theo dõi các biến động giá tích cực, có một số khác biệt so với đường trung bình trượt. Đường trung bình trượt thể hiện mức giá trung bình của tài sản trong một khoảng thời gian đã xác định. 

Trong khi chỉ báo định hướng dương (+ DI) chỉ áp dụng mức đỉnh giá hiện tại trừ đi mức đỉnh giá trước đó. Do sự khác biệt về tính toán, đường trung bình trượt sẽ cung cấp thông tin khác cho người giao dịch so với +DI.    

 

Hạn chế của Chỉ báo định hướng dương 

Khi được sử dụng riêng, chỉ báo định hướng dương (+ DI) không tiết lộ nhiều thông tin cho nhà giao dịch. Để cung cấp được nhiều giá trị hơn, +DI được kết hợp với chỉ báo định hướng giảm (- DI). 

Bằng cách này, các nhà giao dịch có thể đánh giá xu hướng nào có sức kiểm soát mạnh hơn và cũng có thể phát hiện ra các điểm giao thoa báo hiệu các xu hướng mới.   

Chỉ báo định hướng trung bình (ADX) cũng thường được bổ sung thêm khi quan sát chỉ báo định hướng dương (+ DI). Tuy nhiên, ngay cả với các chỉ báo bổ sung này vẫn có thể tạo ra các tín hiệu giá sai. 

Các điểm giao thoa cũng có thể xuất hiện nhưng lại không có xu hướng giá phát triển theo sau nó. Ngoài ra, các chỉ báo đang dựa vào giá lịch sử và do đó, không nhất thiết sẽ dự đoán hướng tiếp theo của giá


(Theo TradingView)


Tin tức liên quan

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?
Sản xuất và tiêu dùng bền vững (Sustainable production and consumption) là gì?

Sản xuất và tiêu dùng bền vững (tiếng Anh: Sustainable production and consumption) là việc sử dụng các dịch vụ và sản phẩm có liên quan để đáp ứng các nhu cầu cơ bản và mang lại một cuộc sống tốt hơn.
Phương thức sản xuất (Manufacturing Production) là gì? Phân loại từng nhóm
Phương thức sản xuất (Manufacturing Production) là gì? Phân loại từng nhóm

Phương thức sản xuất (tiếng Anh: Manufacturing Production) đề cập đến phương pháp làm thế nào để chế tạo và sản xuất hàng hóa hiệu quả nhất để bán, từ những nguyên vật liệu.
Phương pháp song trùng là gì? Ứng dụng trong thời dữ liệu lớn
Phương pháp song trùng là gì? Ứng dụng trong thời dữ liệu lớn

Phương pháp song trùng trong marketing là phương pháp dự báo hành vi mua sắm của người tiêu dùng bằng các hành vi tương tự. 
Chi phí trực tiếp (Direct Cost) là gì? Các Đặc điểm và Định Nghĩa
Chi phí trực tiếp (Direct Cost) là gì? Các Đặc điểm và Định Nghĩa

Chi phí Trực tiếp là một loại mô hình chi phí được sử dụng trong ngành sản xuất. Nó là một mô hình kế toán tính toán chi phí trực tiếp của hàng hóa được sản xuất. Nó bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến quá trình sản xuất như nguyên vật liệu, lao động và chi phí chung.  
Đại hội đồng cổ đông Là Gì (General Meeting of Shareholders)
Đại hội đồng cổ đông Là Gì (General Meeting of Shareholders)

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất trong công ty cổ phần gồm các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông. 
Phương Pháp Suy Nghiệm Là gì (Heuristic method)? Ưu Điểm Và Các Hạn Chế
Phương Pháp Suy Nghiệm Là gì (Heuristic method)? Ưu Điểm Và Các Hạn Chế

Phương pháp suy nghiệm (tiếng Anh: Heuristic method) là phương pháp giải quyết vấn đề bằng cách sử dụng những biện pháp nhanh chóng để tạo ra các giải pháp đủ tốt trong một khung thời gian hoặc thời hạn giới hạn.
Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) là gì? Hậu quả
Kinh tế tuyến tính (Linear Economy) là gì? Hậu quả

Kinh tế học tuyến tính là một lý thuyết kinh tế trong đó số lượng tiền được tạo ra hoặc chuyển giao trong một nền kinh tế tại bất kỳ thời điểm nào chỉ là kết quả của hai yếu tố, đó là "cung" và "cầu".
An ninh mạng là gì (Cybersecurity)? Đặc điểm, Bản chất và Các yếu tố
An ninh mạng là gì (Cybersecurity)? Đặc điểm, Bản chất và Các yếu tố

An ninh mạng chủ yếu được sử dụng để bảo vệ thông tin máy tính và các chương trình của tổ chức khỏi bất kỳ loại tấn công nguy hiểm nào. Các nhân viên, khách hàng hoặc thành viên thường không biết rằng máy tính của họ có một hoặc nhiều lỗ hổng bảo mật. Tin tặc có thể đánh chặn dữ liệu trong khi chúng không mã hóa nó đúng cách.
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm
Giá trị ròng hữu hình (Tangible Net Worth) là gì? Ưu điểm và nhược điểm

Giá trị ròng của một công ty là thước đo giá trị tài sản của công ty đó. Nó được sử dụng để xác định công ty có thể kiếm được bao nhiêu từ tài sản của mình, cũng như chi phí để mua chúng.
Lãng Phí Tồn Kho Là Gì(Waste Of Inventory)? Nguy Cơ Tiềm Ẩn
Lãng Phí Tồn Kho Là Gì(Waste Of Inventory)? Nguy Cơ Tiềm Ẩn

Lãng phí tồn kho trong tiếng Anh gọi là: Waste of Inventory. Lãng phí tồn kho là những lãng phí phát sinh từ hàng tồn kho chưa được xử lí. Bao gồm lãng phí do lưu trữ, lãng phí vốn gắn liền với hàng tồn kho chưa được xử lí
Nhựa PBT là gì (Polybutylene Terephthalate)?Ưu điểm và Nhược điểm
Nhựa PBT là gì (Polybutylene Terephthalate)?Ưu điểm và Nhược điểm

Nhựa PBT (Polybutylene Terephthalate) là gì? Nhựa PBT là một vật liệu nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật bán kết tinh. Nó có tính chất và thành phần tương tự như polyethylene terephthalate (PET). Nó là một thành viên của họ polyester polymer.
Nhựa PP (Polypropylene) là gì?Ứng dụng của nhựa PP
Nhựa PP (Polypropylene) là gì?Ứng dụng của nhựa PP

Nhựa PP (Polypropylene) là gì? Nhựa PP còn được gọi là polypropene , là một polyme nhiệt dẻo được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau. Nó được sản xuất thông qua quá trình trùng hợp monome propen.
Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp (Establishment costs) Là Gì? Các Yếu Tố
Chi Phí Thành Lập Doanh Nghiệp (Establishment costs) Là Gì? Các Yếu Tố

Các doanh nghiệp có đủ hình dạng và quy mô. Và chi phí rất khác nhau tùy thuộc vào những gì bạn muốn làm và quy mô công ty của bạn. Nhưng bất kể bạn đang ở trong ngành nào, hiểu rõ chi phí của bạn là rất quan trọng để thành công.
Ý định mua hàng là gì [Purchase Intent]?đo lường và các hình thức
Ý định mua hàng là gì [Purchase Intent]?đo lường và các hình thức

Ý định mua hàng (tiếng Anh: Purchase Intent) là xác suất mà khách hàng sẽ mua một sản phẩm hoặc dịch vụ. Mua là từ mạnh mẽ trong quảng cáo, đặc biệt là quảng bá sản phẩm. Và đó là một động lực mạnh mẽ tại sao chất lượng sản phẩm phải gây ấn tượng với khách hàng và thu thập nhiều giá trị hơn từ thời gian và công sức của họ.  
Marketing Xuất Khẩu (Export marketing) Là gì? Đặc Điểm Nội Bật
Marketing Xuất Khẩu (Export marketing) Là gì? Đặc Điểm Nội Bật

- Nói cách khác, marketing xuất khẩu thực chất chỉ là sự vận dụng, mở rộng của marketing nói chung trong điều kiện không phải trên thị trường nội địa mà là ở thị trường nước ngoài.

Bình luận
  • Đánh giá của bạn