Plastic glass

Sort


Ly nhựa pet nắp bằng 700ml

1.080 đ

Ly nhựa trà sữa nước ép

LY NHỰA PET NẮP CẦU 700ML

Ly nhựa dùng đựng trà sữa, nước ép 

LY NHỰA PET 500ML ĐÁY BẦU

Ly nhựa đáy bầu được gọi với vô vàn tên gọi khác nhau tuỳ theo. Ví dụ như ở miền Bắc thường được gọi là: Cốc nhựa Q, cốc Q, cốc bầu, cốc đáy bầu, cốc đáy tròn, cốc trứng. Còn ở miền Nam thì thường được gọi là: Ly nhựa đáy bầu, ly đáy bầu, ly đáy cầu, ly cầu, Ly đáy tròn

Showing 1 - 3 / 3 Result(s)

main.add_cart_success