Sort


1.080 đ

Ly nhựa trà sữa nước ép
Ly nhựa dùng đựng trà sữa, nước ép 
Ly nhựa đáy bầu được gọi với vô vàn tên gọi khác nhau tuỳ theo. Ví dụ như ở miền Bắc thường được gọi là: Cốc nhựa Q, cốc Q, cốc bầu, cốc đáy bầu, cốc đáy tròn, cốc trứng. Còn ở miền Nam thì thường được gọi là: Ly nhựa đáy bầu, ly đáy bầu, ly đáy cầu, ly cầu, Ly đáy tròn

Showing 1 - 4 / 4 Result(s)

main.add_cart_success