Chai vuông miệng rộng 330ml không ren

3.125 đ

Trần Trúc

Chai vuông miệng rộng 330ml thích hợp cho khách đựng chè dưỡng nhan hoặc chè thạch to


Out Stock

 

 

 

Comment

  • Your review

Related Product(s)

main.add_cart_success