Chai Nhựa 330ml Tròn Miệng Rộng Không Ren

2.500 đ

Trần Trúc

Mẫu thiết kế mới dành cho chai nhựa pet 330ml vừa ra mắt, đáp ứng nhu cầu của các shop online khi muốn tìm 1 chai nhựa có thể đựng được thạch, vừa dung tích mà lại dễ thương.


In Stock

 

 

 

Comment

  • Your review

Related Product(s)

main.add_cart_success